Een eigen bedrijf starten met dit overzichtelijk stappenplan

Een eigen bedrijf starten

Een eigen bedrijf starten is de levensdroom van velen, vooral van jongeren.

Op die manier kunnen ze zich professioneel uitleven, doen waar ze goed in zijn en graag doen.

Een eigen bedrijf starten en uit de grond stampen is uiteraard niet makkelijk, zeker niet voor jongeren.

Je moet dan niet alleen over een bedrijfsplan maar zeker ook over een goed onderbouwd financieel plan beschikken.

Daar komt allemaal aardig wat bij kijken.

Hulp en steun van ervaren mensen is nodig om met succes een eigen bedrijf te starten.

Hoe pak je het opstarten van je eigen bedrijf best aan?

Je eigen bedrijf starten doe je niet zomaar.

Een goede voorbereiding vormt de basis van een succesvolle start.

Er zijn belangrijke zaken die je zeker niet over het hoofd mag zien bij een eigen bedrijf starten.

Een eigen bedrijf starten in tien stappen maakt het je veel makkelijker.

Een eigen bedrijf starten: De nodige ideeën opdoen

Een bedrijf startenGa niet zomaar van de ene op de andere dag van start met je eigen bedrijf.

Praat erover met zoveel mogelijk familie en vrienden en zeker met vakmensen uit de sector waarin je een eigen bedrijf wilt starten.

Een goed idee krijgt stap voor stap vaste vorm.

Pas als je weet welke richting je met je bedrijf uit wilt is het tijd om ermee te starten

Zorg er eerst voor dat je aan alle administratieve verplichtingen voldoet.

Middenstandsorganisaties, een centraal aanspreekpunt voor zelfstandigen of het ondernemingsloket van je stad of gemeente kunnen je hiermee flink op weg helpen.

Een eigen bedrijf starten: Een realistisch financieel plan opstellen

Een eigen bedrijf starten doe je zeker niet zonder een realistisch financieel plan.

Zo een financieel plan stel je op met de hulp van een boekhouder.

Vraag je daarbij zeker af:

Welke factoren een invloed hebben op je inkomsten en uitgaven.

Hoeveel eigen middelen je nodig voor de opstart.

Hoe groot is het bedrag dat je zelf kunt investeren.

Heb je extra kapitaal nodig voor het starten van je bedrijf nodig hebt

Een eigen bedrijf startenGa je voor deze investering een lening aan of zoek je investeerders om je droom waar te maken?

Wat zijn je verwachte inkomsten en uitgaven?

Wat zijn je maandelijkse vaste kosten?

Hoeveel cash moet je steeds ter beschikbaar hebben?

Wat verwacht je als omzet per dag, per week e per maand?

Welke factoren hebben een invloed op je inkomsten en uitgaven?

Wat gebeurt er met uw cashflow in die gevallen?

Een bedrijf opstarten: Welke rechtsvorm geef je aan je toekomstig bedrijf? 

Bij een eigen bedrijf starten in tien stappen is het kiezen van de juiste rechtsvorm voor je toekomstige zaak erg belangrijk.

Wordt het een eenmanszaak of een vennootschap?

Je uiteindelijke keuze bepaalt vooral:

Het soort boekhouding die je moet voeren

Op welke manier je belastingen betaalt

Hoeveel belastingen je moet betalen

Wat je eigen aansprakelijkheid ten opzichte van je bedrijf zal zijn

Een eigen bedrijf startenEenmanszaak of vennootschap of…?

Om de juiste keuze tussen beide rechtsvormen te maken moet je alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.

Een eenmanszaak

Wordt er geen duidelijke scheiding gemaakt tussen je persoonlijk vermogen en dat van je onderneming.

De inkomsten van je bedrijf worden aanzien als je persoonlijk inkomen.

Daar betaal je dan ook belastingen op.

Je bent persoonlijk aansprakelijk. Dat betekent dat je met al je vermogen, ook alle persoonlijk vermogen, instaat voor de risico’s van je onderneming.

Een Vennootschap Onder Firma (VOF)
Een VOF heeft meerdere eigenaren, vennoten of firmanten.

Dat zijn zowel bestaande personen rechtspersonen zoals besloten vennootschappen (BV’s).

Aan een VOF worden weinig eisen gesteld.

Een VOF moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Dat betekent dat als de VOF haar verplichtingen niet nakomt, iedere vennoot met zijn of haar privé-vermogen voor 100 procent aansprakelijk is.

Ook als deze schulden door een andere vennoot binnen de VOF zijn aangegaan.

Evenals bij de eenmanszaak kan het hier daarom ook verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Een Maatschap
Een eigen bedrijf startenIs een samenwerkingsvorm tussen twee of meerdere meer personen (‘maten’)die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen.

Deze ondernemingsvorm is vooral populair bij tandartsen, architecten, advocaten en fysiotherapeuten.

Iedere maat brengt iets in, bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. Het voordeel hieruit wordt gedeeld.

Je hebt geen oprichtingsakte nodig.

Maak wel onderlinge afspraken en laat die officieel vastleggen door een notaris.

Alle maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen. Dat is dus een belangrijk verschil met de VOF, waar iedere vennoot voor 100 procent aansprakelijk is.

Een Commanditaire Vennootschap (CV)
Een Commanditaire Vennootschap (CV) is in feite een bijzondere vorm van de VOF.

Het betreft een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten).

Een beherende en stille vennoot. De stille vennoten zijn alleen financieel betrokken. Zij mogen niet namens de CV naar buiten treden.

Hier gelden geen formele vereisten.

Stel wel een een schriftelijke akte op waarin wordt vastgelegd wat onder de vennoten werd afgesproken.

De Besloten Vennootschap (BV)

Een eigen bedrijf startenDe Besloten Vennootschap of BV, is een veelgebruikte rechtspersoon.

Het kapitaal wordt hierbij in aandelen verdeeld en de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt.

Deze aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld.

De BV is een rechtspersoon.

Dat betekent dat vaak de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Een BV kan door een of meerdere personen worden opgericht.

Vroeger was er een startkapitaal nodig van achttienduizend euro (in de vorm van geld of natura, zoals onroerend goed). Dat is niet meer het geval.

De Naamloze Vennnootschap (NV)

Een eigen bedrijf startenHet kapitaal van een NV is verdeeld in overdraagbare aandelen.

De eisen bij het oprichten van een NV zijn vrijwel gelijk aan die bij het opzetten van een BV.

Bij de oprichting van een NV moet je wel  over een minimumkapitaal beschikken van 45000 euro.

Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en de continuïteit van een NV, gelden dezelfde regels als voor de BV.

Een eerste eigen bedrijf starten?

Dan kies je best voor een eenmanszaak.

Die kun je eenvoudige oprichten en je hebt er minder startkapitaal voor nodig.

Het is ook makkelijker en vooral goedkoper om later van een eenmanszaak over te stappen naar een vennootschap.

Je uiteindelijke keuze hangt grotendeels van je onderneming af.

Bij grote investeringen kan het voordeliger zijn om onmiddellijk met een vennootschap te starten.

Een boekhouder of accountant kan u bij die belangrijke keuze zeker advies geven

Een bedrijf starten: Verzekeringen afsluiten

Een eigen bedrijf starten

Vraag je hierbij af welke je eigen risico’s zijn als je een eigen bedrijf start.

Denk daarbij in de eerste plaats aan je:

Personeel: dat is je grootste kapitaal.  Zorg dat ze  zo goed mogelijk verzekerd zijn. Vergeet ook jezelf en je gezin niet te verzekeren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als jou iets overkomt?

Bedrijfswerking: vraag je hierbij in de eerste plaats af welke risico’s je zullen verplichten om je eigen zaak van het ene in het andere moment stop te zetten. Wanneer ben je aansprakelijk voor eventuele schade?

Voertuigen: voor welke risico’s zorg(t)en bedrijfswagen(s) en wat zijn de daaraan verbonden gevaren voor je personeel

Patrimonium: welke risico’s loop je met je bedrijfsgebouwen, je materieel, voorraden en je machines?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*